Ajuntament de Barcelona Perfil de Contractant Inici-Contacte home contacte
Clau:
login
Codi
Títol
Pressupost licitació (sense iva)
Data publicació
203.1215.105 OBRES DE MANTENIMENT I CONSOLIDACIÓ DE L'ESTABLE DE CAN GIRONA, SITUAT AL CAMÍ DE CAN GIRONA, POLÍGON 2, PARCEL·LA Nº4 A SANTA MARIA DE MARTORELLES, BARCELONA94.934,94 €30/09/2014 18:13
240.1215.135 OBRES RELATIVES ALS PROJECTES EXECUTIU DEL TRASLLAT DE LA PISTA DE LLANÇAMENT DE MARTELL AL SERRAHIMA I PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CAMP D'ENTRENAMENT DE GOSSOS (AGILITY), AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC A BARCELONA549.561,52 €30/09/2014 10:56
020.1215.052 SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA LES CORTS - VIDRE AL CARRER DELS COMTES DE BELL-LLOC, ENTRE ELS CARRERS DE NOVELL I D'EVARIST ARNÚS AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA12.656,25 €25/09/2014 17:59
020.1215.053 OBRES REHABILITACIÓ BIBLIOTECA LES CORTS -VIDRE AL CARRER DELS COMTES DE BELL·LLOC, ENTRE ELS CARRERS NOVELL I D'EVARIST ARNÚS AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA5.728.932,45 €25/09/2014 16:51
070.1215.122 OBRES REHABILITACIÓ PARCIAL D'UNA NAU A CAN RICART, AL CARRER EMÍLIA CORANTY 5-9, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA827.830,52 €19/09/2014 13:32
090.1215.084 OBRES RELATIVES AL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ÀMBITS DE CONNEXIÓ DE LA PLAÇA GARDUNYA AMB EL C. HOSPITAL I AMB EL C. DEL CARME, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA. SEPARATA1: C. JERUSALEM.325.943,95 €09/09/2014 17:53
010.1215.098 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES DE BT ALS CARRERS AVIADOR DURAN, AVIADOR FRANCO I AVIADOR RUIZ DE ALDA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC, A BARCELONA. 94.233,46 €09/09/2014 13:43
080.1215.107 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL PASSATGE LLUÍS PELLICER, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA209.125,12 €27/08/2014 9:53
088.1215.054 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MUSEOGRÀFICA PER AL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL DE MONTJUÏC AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA.390.782,02 €26/08/2014 12:30
020.1215.044 OBRES DE L'EQUIPAMENT AL CARRER ANGLESOLA 1, DISTRICTE DE LES CORTS A BARCELONA.1.143.514,92 €07/08/2014 15:04
240.1215.124 OBRES REALTIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU SKATE PARC DE VIA FAVÈNCIA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS A BARCELONA.367.516,35 €02/08/2014 12:49
201.1215.027 OBRES RELATIVES ALS PROJECTES EXECUTIUS DEL CARRIL BICICLETA DEL PASSEIG SANT ANTONI, DEL C. CONSTITUCIÓ (TRAM BADAL-OLZINELLES) I CTRA. DE LA BORDETA, I CARRIL BIDIRECCIONAL A L'AVDA. CAN MARCET, ENTRE LA PLAÇA BOTTICELLI I EL PASSEIG DE LA VALL D'HEBRON, A BARCELONA127.647,41 €01/08/2014 10:37
070.1215.114 SERVEIS DE SEGUIMENT DE PROJECTE, REVISIÓ DE PROJECTE (AUDITORIA DE PROJECTE) I DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I CONTROL DE QUALITAT RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA FÀBRICA DE CA L’ALIER A BARCELONA 237.750,00 €01/08/2014 9:55
070.1215.113 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL C. SELVA DE MAR ENTRE LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES I LA RAMBLA GUIPÚSCOA, I LA PLAÇA EDUARDO TORROJA I ENTORNS, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, A BARCELONA2.444.165,45 €31/07/2014 15:21
020.1215.046 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D’AMPLIACIÓ DEL CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER – PERE QUART, AL DISTRICTE DE LES CORTS A BARCELONA1.607.011,28 €31/07/2014 14:46
010.1215.097 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ PROVISIONAL DEL RECINTE INDUSTRIAL CAN BATLLÓ-MAGÒRIA I DE REURBANITZACIÓ DE LA VORERA COSTAT MAR DEL C. CONSTITUCIÓ ENTRE EL C. PARCERISA I EL C. MOSSÈN AMADEU OLLER, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC A BARCELONA.1.132.786,02 €31/07/2014 14:20
240.1215.121 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT PROVISIONAL DE LA PISTA DE BMX, EXISTENT EN EL VELÒDROM D'HORTA, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA.539.399,39 €28/07/2014 13:36
240.1215.123 OBRES REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ DELS VESTIDORS I OFICINES DEL VELÒDROM D’HORTA FASE A.590.432,13 €28/07/2014 13:12
050.1215.080 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORES DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM I OBRES COMPLEMENTÀRIES AL PASSATGE FELIU DE FORA DE L'ÀMBIT DE LA CLOTA CONSERVACIÓ, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA.412.027,15 €28/07/2014 10:11
203.1215.091 OBRES DE REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA PLANTA BAIXA DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN "PARC DEL GUINARDÓ" SITUADA AL CARRER GARRIGA I ROCA 62 DE BARCELONA.227.817,92 €28/07/2014 9:46
090.1215.079 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE L'ARRANJAMENT I MILLORA DE LA PLAÇA JOAN COROMINES, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA.564.083,99 €26/07/2014 19:54
222.1215.011 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LES OBRES D'ADAPTACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'EDIFICI DEL CARRER RIPOLL 25 I PLAÇA DEL 6 DE MARÇ, 4A FASE, A BARCELONA.65.000,00 €26/07/2014 19:35
070.1215.108 OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE SEGREGACIÓ I ADAPTACIÓ DE LA PART CORRESPONENT A L'ÀMBIT DE LA RAMBLA DEL POBLENOU (TRAM C. TAULAT-PSG. CALVELL) DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE LA U.A.5 DE LA M.P.G.M, AL FRONT MARÍTIM DEL POBLENOU I ENTORN (VRPR9), AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA1.386.215,98 €25/07/2014 9:55
020.1215.041 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DE L'EQUIPAMENT AL CARRER ANGLESOLA 1, DISTRICTE DE LES CORTS A BARCELONA.39.900,00 €24/07/2014 14:34
240.1215.125 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CENTRE MUNICIPAL "TENNIS MONTJUÏC", AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA802.439,17 €24/07/2014 11:14
020.1215.042 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL CENTRE, ALS DISTRICTES DE LES CORTS I SANTS DE BARCELONA1.393.491,31 €24/07/2014 10:53
020.1215.043 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA LES CORTS - VIDRE AL CARRER DELS COMTES DE BELL·LLOC, ENTRE ELS CARRERS DE NOVELL I D'EVARIST ARNÚS AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA103.800,00 €24/07/2014 10:40
088.1215.053 OBRES DE REFORMA DE LOCAL AL CARRER BANYS VELLS PER A SALA D'EXPOSICIONS TEMPORALS DEL MUSEU DE CULTURES DEL MÓN A BARCELONA.290.306,12 €18/07/2014 12:48
205.1215.016 OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’ANTIC PARC DE BOMBERS DEL POBLE SEC, AL C. LLEIDA NÚM. 30, COM A PARC DE PREVENCIÓ I ESPAI MUSEÍSTIC DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA1.803.134,21 €17/07/2014 15:12
010.1215.095 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL C. DAOIZ I VELARDE AL TRAM ENTRE LA RAMBLA DE BADAL I EL C. DE SANT MEDIR, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC A BARCELONA. 338.234,58 €17/07/2014 10:20
080.1215.097 SERVEIS DE REDACCIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LA NOVA CONSTRUCCIÓ DE L'EQUIPAMENT DE JOVES I DE GENT GRAN, AL SOLAR "TRANSFORMADORS" UBICAT AL CARRER D'AUSIÀS MARC, 60 DEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA.32.057,76 €11/07/2014 11:19