Ajuntament de Barcelona Perfil de Contractant Inici-Contacte home contacte
Clau:
login
Codi
Títol
Pressupost licitació (sense iva)
Data publicació
152.1215.009 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRA DE CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE NETEJA SITUAT AL PARC DE JOAN MIRÓ AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA.205.850,56 €30/07/2015 11:03
088.1215.116 OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA. 832.043,33 €30/07/2015 10:00
152.1215.010 OBRES DEL NOU CENTRE DE NETEJA DEL PARC DE JOAN MIRÓ AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA.7.666.952,05 €30/07/2015 9:43
060.1215.268 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA AL CASAL DE BARRI CAN PORTABELLA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.82.999,65 €28/07/2015 12:16
050.1215.168 OBRES D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA DE RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA TORRE ROMÀNICA DE " CAN FARGAS", AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA.127.999,05 €23/07/2015 12:50
020.1215.150 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE CLAVEGUERAM A L'AV. MARE DE DÉU DE LORDA ENTRE EL PASSEIG DE SANT FRANCESC I EL CARRER PANAMÀ, AL DISTRICTE DE LES CORTS A BARCELONA.107.241,78 €23/07/2015 12:43
090.1215.157 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT ESCENOGRÀFIC PER A L’EDIFICI DE SANT PERE APÒSTOL AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA. 81.230,00 €22/07/2015 13:08
152.1215.003 SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE DEL CENTRE DE NETEJA AL PARC JOAN MIRÓ DE BARCELONA44.500,00 €22/07/2015 11:50
090.1215.156 OBRES RELATIVES AL PLA D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA ENTORNS DE LA MURALLA A LA VIA LAIETANA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA A BARCELONA. 287.322,35 €21/07/2015 14:49
903.1215.017 SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL DEPARTAMENT DE CONTROL I QUALITAT DE LA GESTIÓ79.500,00 €21/07/2015 14:40
020.1215.149 OBRES RELATIVES A LA INSTAL.LACIÓ D'UNA PÈRGOLA FOTOVOLTAICA DE 12,48 KWP A LA PLAÇA DEL CENTRE EN EL DISTRICTES DE LES CORTS I SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA176.794,97 €20/07/2015 10:01
154.1215.011 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ PROVISIONAL MODEL, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA.341.353,44 €17/07/2015 13:34
463.1215.005 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES I ELS ESPAIS PÚBLICS DE CIUTAT MERIDIANA, PART III: REURBANITZACIÓ DEL C. PEDRAFORCA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS A BARCELONA.1.277.648,53 €15/07/2015 13:19
201.1215.051 OBRES RELATIVES AL PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL CARRIL BICI DELS C. CAN BRUIXA I MARQUÈS DE SENTMENAT DE BARCELONA.118.019,49 €15/07/2015 12:44
114.1215.042 OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B).1.136.541,13 €13/07/2015 14:39
050.1215.165 CONTRACTE DE L'ADJUDICACIÓ CONJUNTA DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, PER AL CASAL DE GENT GRAN DE SANT GENÍS, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ.18.107,10 €13/07/2015 12:59
050.1215.166 OBRES RELATIVES A L'ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE LA UA3 DE LA MPGM DE L'ÀMBIT DEL MERCAT DEL GUINARDÓ I EL SEU ENTORN, FASE A (C. DEL TEODOR LLORENTE ENTRE EL PTGE. DE LLÍVIA I EL PSG. MARAGALL I EL PTGE. DE LLÌVIA ENTRE EL C. DEL TEODOR LLORENTE I EL C. DEL XIPRER), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ. 518.508,30 €06/07/2015 10:15
050.1215.164 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DEL CARRER TORRE DELS PARDALS (ENTRE AMÍLCAR I L'AVINGUDA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT I ENTRE LA RONDA DEL GUINARDÓ I LA RAMBLA DE LA MUNTANYA), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA.774.234,39 €06/07/2015 10:00
055.1215.207 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICAL AL CAMP DE FUTBOL SITUAL A LA VIA JÚLIA, S/N, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS A BARCELONA.245.796,70 €23/06/2015 0:00
152.1215.002 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LA NOVA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE NETEJA DEL PARC JOAN MIRÓ, AL BARRI DE LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE DEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA.231.200,00 €19/06/2015 13:54
190.1215.005L04 SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4171.133,30 €16/06/2015 0:00
190.1215.005L03 SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4529.028,55 €16/06/2015 0:00
190.1215.005L02 SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4597.994,29 €16/06/2015 0:00
190.1215.005L01 SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4166.319,05 €16/06/2015 0:00
124.1215.310 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL TUB DE DESGUÀS D'ESGOTAMENT DEL NIVELL FREÀTIC A GLÒRIES, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.584.078,72 €12/06/2015 0:00
190.1215.003L01 OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5. 46.582,42 €24/04/2015 0:00