Ajuntament de Barcelona Perfil de Contractant Inici-Contacte home contacte
Clau:
login
Codi
Títol
Pressupost licitació (sense iva)
Data publicació
070.1215.119 CONTRACTE MIXT PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, EXECUCIÓ DE LES OBRES (ACTUACIONS PRÈVIES I DE REHABILITACIÓ DE LA FÀBRICA DE CA L'ALIER) I SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL DE L'EDIFICI DE CA L'ALIER DE BARCELONA.5.849.758,74 €17/10/2014 10:52
050.1215.098 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA PRIMERA FASE D'ORDENACIÓ DE L'ESPAI INTERIOR D'ILLA COMPRÈS ENTRE ELS C. DE LLEDONER I C. DE SIDÓ, AL BARRI DE SANT GENÍS, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA.914.431,95 €15/10/2014 17:41
080.1215.121 OBRES RELATIVES AL PROJECTE CONSTRUCTIU D'INSTAL·LACIÓ DE CABLES DE FIBRA ÒPTICA I SENSORITZACIÓ AL PASSEIG DE SAN JOAN (TRAM PLAÇA TETUAN - ARC DE TRIOMF)134.761,42 €15/10/2014 17:20
070.1215.128 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT COMPRÉS ENTRE EL PASSEIG DE GARCIA FARIA I EL CAMÍ DE CONNEXIÓ EXISTENT ENTRE AQUEST PASSEIG I EL PASSEIG DE TAULAT, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA564.445,39 €14/10/2014 18:14
203.1215.108 SERVEIS DE REDACCIÓ PARCIAL D'AVANTPROJ., PROJ.BÀSIC I LLIC.AMBIENTAL, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PROJ.EXECUTIU, PROJ.INSTAL. I CERTIF.ENERG. I M.AMB, AIXÍ COM DO I LIQUIDACIÓ D'OBRA PER L'ADEQUACIÓ INTERIOR DE LES PLANTES 3, 2, 1, -1 I -3 DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN "PARC DEL GUINARDÓ" AL C/GARRIGA I ROCA 62, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA.26.715,13 €14/10/2014 11:30
203.1215.107 OBRES D'ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ D'EDIFICI EXISTENT PER CSS CAMP D'EN GRASSOT - GRÀCIA NOVA, EAIA I ALTRES DE BARCELONA.1.541.041,31 €10/10/2014 15:34
055.1215.147 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ PROVISIONAL DEL SOLAR SITUAT A L'AVDA. DE BORBÓ , 42-56, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA.804.741,73 €10/10/2014 15:29
203.1215.106 OBRES DE REFORMA INTEGRAL DE LA FINCA DEL CARRER SANT PERE MES BAIX 88 PER A LA SEVA ADAPTACIÓ EN APARTAMENTS PER ALLOTJAR PERSONES DESNONADES, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.1.206.616,32 €10/10/2014 12:54
070.1215.122 OBRES REHABILITACIÓ PARCIAL D'UNA NAU A CAN RICART, AL CARRER EMÍLIA CORANTY 5-9, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA827.830,52 €08/10/2014 16:36
060.1215.164 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT AUDIOVISUALS PER A LA SALA POLIVALENT DEL CC BARÓ DE VIVER, AL DISTRICTE DE SAN ANDREU DE BARCELONA65.344,17 €08/10/2014 16:24
240.1215.141 OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CAMP DE SOFTBOL AL C. DE PIERRE DE COUBERTIN, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC A BARCELONA499.509,00 €08/10/2014 12:38
205.1215.031 OBRES D'ADAPTACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'EDIFICI DEL CARRER RIPOLL 25 I PLAÇA DEL 8 DE MARÇ (FASE 4), AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA1.728.166,83 €07/10/2014 13:19
203.1215.102 SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE PER LA NOVA CONSTRUCCIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP DEL FERRO, FORMAT PER UN EQUIPAMENT POLIESPORTIU AMB DOS PAVELLONS DE TIPUS PAV-3 I UN PAVELLÓ DE TIPUS PAV-2, LA NOVA CONSTRUCCIÓ DE LA PISCINA D'ESTIU I OBERTURA D'UN NOU CARRER ENTRE EL CARRER PARE MANYANET I EL CAMP DEL FERRO, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU106.500,30 €06/10/2014 14:43
090.1215.096 OBRES RELATIVES A LA REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA RAMON BERENGUER EL GRAN, FASE 1B, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA A BARCELONA.604.948,37 €06/10/2014 13:52
205.1215.026 OBRES DE REFORMA DE LES PLANTES 157,00 I 152,73 DEL PARC DE BOMBERS DE VALL D'HEBRON, ARXIU CENTRAL DE LA GERÈNCIA DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT889.318,19 €03/10/2014 14:51
020.1215.062 OBRES RELATIVES AL PROJECTES DE REURBANITZACIÓ DELS ENTORNS DEL C. DE LA RIERA BLANCA, ÀMBIT 1: REGENT MENDIETA-COMTE GÜELL I ÀMBIT 2: TRAVESSERA DE LES CORTS, AL BARRI DE LA MATERNITAT I SANT RAMON, AL DISTRICTE DE LES CORTS A BARCELONA.732.605,82 €03/10/2014 13:12
203.1215.105 OBRES DE MANTENIMENT I CONSOLIDACIÓ DE L'ESTABLE DE CAN GIRONA, SITUAT AL CAMÍ DE CAN GIRONA, POLÍGON 2, PARCEL·LA Nº4 A SANTA MARIA DE MARTORELLES, BARCELONA94.934,94 €30/09/2014 18:13
240.1215.135 OBRES RELATIVES ALS PROJECTES EXECUTIU DEL TRASLLAT DE LA PISTA DE LLANÇAMENT DE MARTELL AL SERRAHIMA I PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CAMP D'ENTRENAMENT DE GOSSOS (AGILITY), AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC A BARCELONA549.561,52 €30/09/2014 10:56
020.1215.052 SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA LES CORTS - VIDRE AL CARRER DELS COMTES DE BELL-LLOC, ENTRE ELS CARRERS DE NOVELL I D'EVARIST ARNÚS AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA12.656,25 €25/09/2014 17:59
020.1215.053 OBRES REHABILITACIÓ BIBLIOTECA LES CORTS -VIDRE AL CARRER DELS COMTES DE BELL·LLOC, ENTRE ELS CARRERS NOVELL I D'EVARIST ARNÚS AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA5.728.932,45 €25/09/2014 16:51
090.1215.084 OBRES RELATIVES AL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ÀMBITS DE CONNEXIÓ DE LA PLAÇA GARDUNYA AMB EL C. HOSPITAL I AMB EL C. DEL CARME, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA. SEPARATA1: C. JERUSALEM.325.943,95 €09/09/2014 17:53
010.1215.098 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES DE BT ALS CARRERS AVIADOR DURAN, AVIADOR FRANCO I AVIADOR RUIZ DE ALDA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC, A BARCELONA. 94.233,46 €09/09/2014 13:43