Ajuntament de Barcelona Perfil de Contractant Inici-Contacte home contacte
Clau:
login
Codi
Títol
Pressupost licitació (sense iva)
Data publicació
055.1215.207 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICAL AL CAMP DE FUTBOL SITUAL A LA VIA JÚLIA, S/N, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS A BARCELONA.245.796,70 €23/06/2015 14:24
152.1215.002 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LA NOVA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE NETEJA DEL PARC JOAN MIRÓ, AL BARRI DE LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE DEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA.231.200,00 €19/06/2015 13:54
190.1215.005L04 SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4171.133,30 €16/06/2015 14:29
190.1215.005L03 SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4529.028,55 €16/06/2015 14:29
190.1215.005L02 SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4597.994,29 €16/06/2015 14:28
190.1215.005L01 SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4166.319,05 €16/06/2015 14:28
124.1215.310 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL TUB DE DESGUÀS D'ESGOTAMENT DEL NIVELL FREÀTIC A GLÒRIES, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.584.078,72 €12/06/2015 14:56
020.1215.134 OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC D’UN NOU CENTRE DE MESURA CORRESPONENT A LA NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA PRINCIPAL A L’EDIFICI BIBLIOTECA LES CORTS-VIDRE AL CARRER COMTES DE BELL-LLOC, ENTRE ELS CARRERS NOVELL I EVARIST ARNÚS AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA.130.568,66 €08/06/2015 17:15
205.1215.054 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE L'EDIFICI DEL CANÒDROM DE LA MERIDIANA, NOU PARC DE RECERCA CREATIVA DE BARCELONA.204.261,09 €08/06/2015 0:00
106.1215.048 SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DE LA RONDA DEL MIG, TRAM: LESSEPS-ESCORIAL (TRAVESSERA DE DALT) I PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS A TRAVESSERA DE DALT ENTRE LA PLAÇA LESSEPS I EL CARRER ESCORIAL, AL DISTRICTE DE GRACIA A BARCELONA 41.687,50 €05/06/2015 0:00
999.1215.070 SERVEIS DE COORDINACIÓ D'OBRES I DELS EQUIPS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTS SOCIALS A BARCELONA.144.414,00 €13/05/2015 9:58
220.1215.053 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REMODELACIÓ DELS EXTREMS DE L'AVDA. PARAL.LEL (DE LA RONDA ST. PAU A LA PLAÇA DE LES DRASSANES I DEL C. LLEIDA A LA PLAÇA ESPANYA).4.958.674,63 €08/05/2015 13:10