Ajuntament de Barcelona Perfil de Contractant Inici-Contacte home contacte
Clau:
login
Codi
Títol
Pressupost licitació (sense iva)
Data publicació
080.1215.161 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE LA REURBANITZACIÓ DEL SOLAR UBICAT AL C. NÀPOLS, 140, PER A CONVERTIR-LO EN ESPAI PROVISIONAL D'ESBARJO PER A GOSSOS I ZONES D'ESTADA, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE.177.658,41 €26/03/2015 16:34
201.1215.041 OBRES RELATIVES A LA COL.LOCACIÓ D'APARCAMENTS DE BICICLETES A LA CIUTAT DE BARCELONA I EXECUCIÓ CARRILS BICI A LA PLAÇA ESPANYA I PLAÇA DRASSANES. 307.776,71 €26/03/2015 12:08
010.1215.161 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DEL NOU EQUIPAMENT ESPORTIU PAV-3 DEL CARRER ENERGIA 21-35, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA. 106.875,00 €25/03/2015 12:49
060.1215.238 OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'ESPAI FELIP II AL BARRI DE SANT ANDREU BARCELONA 1.456.000,18 €25/03/2015 10:11
060.1215.234 OBRA DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BERENGUER DE PALOU Nº 52-62 PER A CONVERTIR-LO EN CASAL DE BARRI "LA TORRE SAGRERA" AIXÍ COM LA URBANITZACIÓ DEL SEU ENTORN, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU.1.993.710,97 €23/03/2015 13:43
010.1215.159 OBRES DEL NOU EQUIPAMENT ESPORTIU PAV-3 DEL CARRER ENERGIA 21-35, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA. 2.969.531,10 €20/03/2015 13:45
030.1215.111 OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE VIL·LA URÀNIA COM A COMPLEX D'EQUIPAMENTS AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI DE BARCELONA.6.130.070,77 €20/03/2015 11:41
050.1215.142 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA BAIXADA DE LA COMBINACIÓ (ENTRE C. CHAPI I EL C. D'HORTA), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA.82.817,59 €19/03/2015 10:11
030.1215.118 SERVEIS DE CERTIFICACIÓ LEED EN FASE D'OBRA PER AL NOU EQUIPAMENT A LA VIL·LA URÀNIA, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI DE BARCELONA.20.900,00 €17/03/2015 12:10
010.1215.158 OBRES PER A LA COL·LOCACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL I CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ AL CAMP DE FUTBOL-7 DE LA SATÀLIA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA.269.321,05 €16/03/2015 11:19
153.1215.046 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DETALL, SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ, CONFIGURACIÓ, POSADA EN SERVEI I SUPORT TÈCNIC POSTERIOR DE L'EQUIPAMENT AUDIOVISUAL, IL.LUMINACIÓ I EQUIPAMENT ESCÈNIC PER A LA SALA AUDITORI I SALES POLIVALENTS DE L'EDIFICI ONCE DEL CARRER CALABRIA,66.187.499,41 €13/03/2015 12:53
088.1215.091 OBRES CONSISTENTS EN L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU NUCLI D’ACCÉS I CONNEXIÓ ADAPTAT AL BALUARD DE SANT CARLES AIXÍ COM EL DE LA URBANITZACIÓ DEL SEU ENTORN (ACTUACIÓ I+J).1.003.910,45 €12/03/2015 9:15
030.1215.116 OBRES RELATIVES A LA REUBANITZACIÓ DEL C. BISBE SIVILLA, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA.465.893,28 €12/03/2015 0:00
080.1215.156 OBRES RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL ARRANJAMENT D'INTERIOR D'ILLA AL C. COMTE BORRELL, 305, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA.226.326,04 €11/03/2015 16:22
080.1215.160 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU PEL CONDICIONAMENT PROVISIONAL DE L'ESPAI LLIURE A L'ÀMBIT GERMANETES AL C. CONSELL DE CENT, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE.612.023,30 €11/03/2015 11:04
153.1215.045 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE L'ESPAI DE VEÏNS I ESPAIS COMPARTITS DE L'EDIFICI DEL CARRER CALÀBRIA 66-78 DE BARCELONA.121.265,27 €11/03/2015 0:00
088.1215.089 OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA ZONA D'ENTRADA AL CASTELL DE MONTJUÏC: PONT DEL FOSSAR, BASAMENT DE LA PORTALADA, VESTIBUL I TÚNELS D'ACCÉS - ACTUACIÓ H2108.298,93 €10/03/2015 19:49
088.1215.090 OBRES D'ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE L'ANTIGA CASERNA (ANTIC MUSEU MILITAR) AL CASTELL DE MONTJUIC A BARCELONA (ACTUACIÓ H3).284.666,89 €10/03/2015 19:45
055.1215.195 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I MILLORA DEL PONT DE SARAJEVO, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS-SANT ANDREU A BARCELONA.906.603,88 €10/03/2015 18:20
030.1215.122 SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURERAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓ EXISTENT DE VIL•LA URÀNIA COM A COMPLEX D'EQUIPAMENTS AL CARRER SARAGOSSA 29-31, AL BARRI DEL FARRÓ DEL DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI DE BARCELONA.42.750,00 €10/03/2015 14:50
282.1215.001 OBRES DE MOVIMENTS DE TERRES PER A UNA ESCOLA A L'ENTORN DEL SECTOR DE LA MAQUINISTA AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.167.665,29 €05/03/2015 0:00
055.1215.189 OBRES DE LES MILLORES DEL CONJUNT CONEGUT COM LA CASA DE L'AIGUA AL BARRI DE LA TRINITAT NOVA AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA.214.157,19 €03/03/2015 0:00
090.1215.133 OBRES RELATIVES A LA REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA RAMON BERENGUER EL GRAN F2, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA A BARCELONA.731.121,14 €12/02/2015 10:12
204.1215.077 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ESPAI AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 89-103 (TALLERES MUÑOZ), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA.107.526,71 €09/02/2015 0:00