Ajuntament de Barcelona Perfil de Contractant Inici-Contacte home contacte
Clau:
login
Codi
Títol
Pressupost licitació (sense iva)
Data publicació
090.1215.161 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE NOU CLAVEGUERAM DEL C. CARBONELL ENTRE ELS C. BALBOA I GINEBRA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA A BARCELONA. 135.832,80 €21/08/2015 13:54
152.1215.010 OBRES DEL NOU CENTRE DE NETEJA DEL PARC DE JOAN MIRÓ AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA.7.666.952,05 €05/08/2015 11:49
088.1215.116 OBRES DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI (C.A.C.) FASE 2.1, DEL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA. 832.043,33 €04/08/2015 10:17
090.1215.156 OBRES RELATIVES AL PLA D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA ENTORNS DE LA MURALLA A LA VIA LAIETANA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA A BARCELONA. 287.322,35 €31/07/2015 15:28
106.1215.051 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓN DE LA XARXA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE RESIDUOS URBANS A LA RONDA DEL MIG, TRAM LESSEPS - ESCORIAL.2.156.961,22 €31/07/2015 15:26
060.1215.273 SERVEI DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BERENGUER DE PALOU Nº 52-62 PER A CONVERTIR-LO EN CASAL DE BARRI "LA TORRE SAGRERA" AIXÍ COM LA URBANITZACIÓ DEL SEU ENTORN, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.35.155,54 €31/07/2015 15:08
090.1215.160 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DEL CENTRE SANT PERE APÒSTOL (1ª FASE) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA. 77.274,56 €31/07/2015 15:07
055.1215.218 OBRES D'EXECUCIÓ DE LES MILLORES DEL PATI DE LA CASERNA UT8 DE LA GUARDIA URBANA AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA.221.326,96 €31/07/2015 15:02
152.1215.008 SUBMINITRAMENT DE MÒDULS PROVISIONALS D'OBRA PER A LA CAMPA PROVISIONAL AL PARC JOAN MIRÓ PER LES OBRES DEL CENTRE DE NETEJA AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA. 13.950,00 €31/07/2015 14:58
010.1215.185 OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI LLEIALTAT SANTSENCA PER A CONVERTIR-LO EN EQUIPAMENT PER A L'ÚS DEL BARRI I DE LES SEVES ENTITATS I ASSOCIACIONS, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA.2.403.445,96 €31/07/2015 12:18
152.1215.003 SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE DEL CENTRE DE NETEJA AL PARC JOAN MIRÓ DE BARCELONA44.500,00 €31/07/2015 11:40
152.1215.009 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRA DE CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE NETEJA SITUAT AL PARC DE JOAN MIRÓ AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA.205.850,56 €30/07/2015 11:03
060.1215.268 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA AL CASAL DE BARRI CAN PORTABELLA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.82.999,65 €28/07/2015 12:16
050.1215.168 OBRES D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA DE RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA TORRE ROMÀNICA DE " CAN FARGAS", AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA.127.999,05 €23/07/2015 12:50
020.1215.150 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE CLAVEGUERAM A L'AV. MARE DE DÉU DE LORDA ENTRE EL PASSEIG DE SANT FRANCESC I EL CARRER PANAMÀ, AL DISTRICTE DE LES CORTS A BARCELONA.107.241,78 €23/07/2015 12:43
090.1215.157 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT ESCENOGRÀFIC PER A L’EDIFICI DE SANT PERE APÒSTOL AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA. 81.230,00 €22/07/2015 13:08
903.1215.017 SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL DEPARTAMENT DE CONTROL I QUALITAT DE LA GESTIÓ79.500,00 €21/07/2015 0:00
020.1215.149 OBRES RELATIVES A LA INSTAL.LACIÓ D'UNA PÈRGOLA FOTOVOLTAICA DE 12,48 KWP A LA PLAÇA DEL CENTRE EN EL DISTRICTES DE LES CORTS I SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA176.794,97 €20/07/2015 10:01
154.1215.011 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ PROVISIONAL MODEL, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA.341.353,44 €17/07/2015 13:34
463.1215.005 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES I ELS ESPAIS PÚBLICS DE CIUTAT MERIDIANA, PART III: REURBANITZACIÓ DEL C. PEDRAFORCA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS A BARCELONA.1.277.648,53 €15/07/2015 13:19
201.1215.051 OBRES RELATIVES AL PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL CARRIL BICI DELS C. CAN BRUIXA I MARQUÈS DE SENTMENAT DE BARCELONA.118.019,49 €15/07/2015 12:44
114.1215.042 OBRES D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PER A DIFERENTS ESPAIS I RECINTES DEL CASTELL DE MONTJUÏC A BARCELONA (ACTUACIÓ B).1.136.541,13 €13/07/2015 14:39
050.1215.165 CONTRACTE DE L'ADJUDICACIÓ CONJUNTA DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, PER AL CASAL DE GENT GRAN DE SANT GENÍS, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ.18.107,10 €13/07/2015 12:59
050.1215.164 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DEL CARRER TORRE DELS PARDALS (ENTRE AMÍLCAR I L'AVINGUDA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT I ENTRE LA RONDA DEL GUINARDÓ I LA RAMBLA DE LA MUNTANYA), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA.774.234,39 €06/07/2015 0:00