Ajuntament de Barcelona Perfil de Contractant Inici-Contacte home contacte
Clau:
login
Codi
Títol
Pressupost licitació (sense iva)
Data publicació
190.1215.003L05 OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5. 35.941,51 €24/04/2015 14:50
190.1215.003L04 OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5. 42.137,46 €24/04/2015 14:48
190.1215.003L03 OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5. 39.087,00 €24/04/2015 14:45
190.1215.003L02 OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5. 48.365,91 €24/04/2015 14:38
190.1215.003L01 OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5. 46.582,42 €24/04/2015 14:04
070.1215.204 OBRES RELATIVES AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SOTERRAMENT DE SERVEIS PÚBLICS AERIS AL CARRER MARESME ENTRE ELS CARRERS CRISTOBAL DE MOURA I PALLARS, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA 188.015,37 €24/04/2015 12:00
201.1215.044 OBRES RELATIVES ALS PROJECTES EXECUTIUS DEL CARRIL BICI DEL C. JOAN GÜELL I CARRIL BICI DEL C. NUMÀNCIA, A BARCELONA. 24/04/2015 10:43
106.1215.045 DIRECCIÓ D'OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DE LA RONDA DEL MIG, TRAM: LESSEPS-ESCORIAL (TRAVESSERA DE DALT), AL DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA.312.000,00 €23/04/2015 15:53
030.1215.111 OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE VIL·LA URÀNIA COM A COMPLEX D'EQUIPAMENTS AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI DE BARCELONA.6.130.070,77 €23/04/2015 9:48
088.1215.098 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DELS ESPAIS EDIFICATS DEL PRIMER RECINTE AL CASTELL DE MONTJUÏC DE BARCELONA (ACTUACIÓ B).63.452,50 €22/04/2015 13:34
088.1215.099 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL NOU CENTRE D'INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES (NCIT) I LES NOVES XARXES GENERALS DEL CASTELL DE MONTJUÏC DE BARCELONA (ACTUACIÓ A).99.750,00 €21/04/2015 9:53
106.1215.044 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DE LA RONDA DEL MIG, TRAM: LESSEPS-ESCORIAL (TRAVESSERA DE DALT), AL DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA.7.279.011,44 €16/04/2015 17:39
010.1215.167 SERVEIS DE REDACCIÓ DEL P.ESTRUCTURES, DEL P.INSTAL•LACIONS I SERVEIS DE SEGUIMENT I SUPORT PER A LA REDACCIÓ DEL P.EXECUCIÓ DE L’ESCOLA DE MITJANS AUDIOVISUALS (EMAV) AL BLOC 7 DEL RECINTE DE CAN BATLLÓ AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA, AIXÍ COM LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRES D’ESTRUCTURES, D’INSTAL•LACIONS I ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D’OBRES I LIQUIDACIÓ D’OBRA319.095,61 €16/04/2015 17:18
060.1215.249 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LE SOBRES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BERENGUER DE PALOU 52-62 PER A CONVERTIR-LO EN CASAL DE BARRI "LA TORRE SAGRERA" AIXÍ COM LA URBANITZACIÓ DEL SEU ENTRON, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.91.100,00 €15/04/2015 18:31
204.1215.078 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ESPAI EN L'AVDA. FRANCESC FERRER I GUÀRDIA, 4-2, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC A BARCELONA.259.081,56 €13/04/2015 11:02
010.1215.158 OBRES PER A LA COL·LOCACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL I CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ AL CAMP DE FUTBOL-7 DE LA SATÀLIA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA.269.321,05 €08/04/2015 10:27
010.1215.162 SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU EQUIPAMENT ESPORTIU PAV-3 DEL CARRER ENERGIA 21-35, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA 30.375,00 €07/04/2015 14:37
060.1215.241 OBRES DE REFORMA DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA AL RECINTE FABRA I COATS, UBICAT AL CARRER SANT ADRIÀ 20, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.186.075,46 €01/04/2015 10:04
060.1215.240 SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BERENGUER DE PALOU Nº 52-62 PER A CONVERTIR-LO EN CASAL DE BARRI "LA TORRE SAGRERA" AIXÍ COM LA URBANITZACIÓ DEL SEU ENTORN, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU25.312,50 €31/03/2015 11:32
060.1215.239 DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'ESPAI FELIP II AL BARRI DE SANT ANDREU, BARCELONA.60.011,09 €31/03/2015 10:49
080.1215.161 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE LA REURBANITZACIÓ DEL SOLAR UBICAT AL C. NÀPOLS, 140, PER A CONVERTIR-LO EN ESPAI PROVISIONAL D'ESBARJO PER A GOSSOS I ZONES D'ESTADA, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE.177.658,41 €26/03/2015 16:34
201.1215.041 OBRES RELATIVES A LA COL.LOCACIÓ D'APARCAMENTS DE BICICLETES A LA CIUTAT DE BARCELONA I EXECUCIÓ CARRILS BICI A LA PLAÇA ESPANYA I PLAÇA DRASSANES. 307.776,71 €26/03/2015 0:00
060.1215.238 OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'ESPAI FELIP II AL BARRI DE SANT ANDREU BARCELONA 1.456.000,18 €25/03/2015 10:11
010.1215.161 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DEL NOU EQUIPAMENT ESPORTIU PAV-3 DEL CARRER ENERGIA 21-35, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA. 106.875,00 €25/03/2015 0:00
060.1215.234 OBRA DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BERENGUER DE PALOU Nº 52-62 PER A CONVERTIR-LO EN CASAL DE BARRI "LA TORRE SAGRERA" AIXÍ COM LA URBANITZACIÓ DEL SEU ENTORN, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU.1.993.710,97 €23/03/2015 13:43
010.1215.159 OBRES DEL NOU EQUIPAMENT ESPORTIU PAV-3 DEL CARRER ENERGIA 21-35, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA. 2.969.531,10 €20/03/2015 13:45
050.1215.142 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA BAIXADA DE LA COMBINACIÓ (ENTRE C. CHAPI I EL C. D'HORTA), AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA.82.817,59 €19/03/2015 0:00
153.1215.046 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DETALL, SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ, CONFIGURACIÓ, POSADA EN SERVEI I SUPORT TÈCNIC POSTERIOR DE L'EQUIPAMENT AUDIOVISUAL, IL.LUMINACIÓ I EQUIPAMENT ESCÈNIC PER A LA SALA AUDITORI I SALES POLIVALENTS DE L'EDIFICI ONCE DEL CARRER CALABRIA,66.187.499,41 €13/03/2015 12:53
080.1215.156 OBRES RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL ARRANJAMENT D'INTERIOR D'ILLA AL C. COMTE BORRELL, 305, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA.226.326,04 €11/03/2015 16:22