Ajuntament de Barcelona Perfil de Contractant Inici-Contacte home contacte
Clau:
login
Codi
Títol
Pressupost licitació (sense iva)
Data publicació
106.1215.048 SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DE LA RONDA DEL MIG, TRAM: LESSEPS-ESCORIAL (TRAVESSERA DE DALT) I PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS A TRAVESSERA DE DALT ENTRE LA PLAÇA LESSEPS I EL CARRER ESCORIAL, AL DISTRICTE DE GRACIA A BARCELONA 41.687,50 €26/05/2015 16:26
152.1215.002 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LA NOVA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE NETEJA DEL PARC JOAN MIRÓ, AL BARRI DE LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE DEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA.231.200,00 €20/05/2015 18:13
088.1215.102 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA MUSEOGRAFIA DE L'EDIFICI DE LA VIL·LA JOANA, CASA VERDAGUER DE LA LITERATURA, A BARCELONA.180.543,27 €20/05/2015 12:19
190.1215.005L04 SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4171.133,30 €18/05/2015 10:17
190.1215.005L03 SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4529.028,55 €18/05/2015 9:51
190.1215.005L02 SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4597.994,29 €18/05/2015 9:32
190.1215.005L01 SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4166.319,05 €15/05/2015 17:48
010.1215.172 SERVEI CORRESPONENT AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DEL NOU EQUIPAMENT ESPORTIU PAV-3 DEL CARRER ENERGIA 21-35, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA. 24.836,24 €14/05/2015 18:30
030.1215.140 SERVEI DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE VIL•LA URÀNIA COM A COMPLEX D'EQUIPAMENTS AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI DE BARCELONA.61.365,33 €14/05/2015 14:13
999.1215.070 SERVEIS DE COORDINACIÓ D'OBRES I DELS EQUIPS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTS SOCIALS A BARCELONA.144.414,00 €13/05/2015 9:58
999.1215.068 SERVEI DE COORDINACIÓ DEL PERSONAL D'INFORMACIÓ I D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN LES AFECTACIONS DERIVADES DE LES OBRES DE BIMSA90.000,00 €12/05/2015 0:00
088.1215.103 OBRES DEL NOU CENTRE D'INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES - NCIT- I XARXES GENERALS AL CASTELL DE MONTJUÏC DE BARCELONA, FASE 1. (ACTUACIÓ A).3.307.279,83 €11/05/2015 9:35
999.1215.069 SERVEIS PER A LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ AL CIUTADÀ I REDUCCIÓ DE L’IMPACTE DE LES AFECTACIONS A L’ENTORN DE LES OBRES DE BIMSA.135.000,00 €11/05/2015 0:00
104.1215.008 SERVEIS CORRESPONENTS AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES A L'EQUIPAMENT "ESCOLA MASSANA" U.P.2. BANDA SUD DE LA PLAÇA DE LA GARDUNYA A BARCELONA.60.485,57 €08/05/2015 14:45
220.1215.053 OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REMODELACIÓ DELS EXTREMS DE L'AVDA. PARAL.LEL (DE LA RONDA ST. PAU A LA PLAÇA DE LES DRASSANES I DEL C. LLEIDA A LA PLAÇA ESPANYA).4.958.674,63 €08/05/2015 13:10
201.1215.046 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI DEL CARRER LONDRES, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA.172.465,94 €04/05/2015 16:53
230.1215.028 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL C. MÜHLBERG I LA PART CORRESPONENT DE LA CARRETERA DEL CARMEL PER ENLLAÇAR AMB ELS ACTUALS JARDINS DE JUAN PONCE, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA. 1.805.810,81 €30/04/2015 13:58
106.1215.045 DIRECCIÓ D'OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DE LA RONDA DEL MIG, TRAM: LESSEPS-ESCORIAL (TRAVESSERA DE DALT), AL DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA.312.000,00 €28/04/2015 10:34
190.1215.004 SERVEIS D'EXECUCIÓ DELS DESVIAMENTS DE TRÀNSIT A LA RONDA DE DALT (AVINGUDA VALLCARCA-AVINGUDA MERIDIANA) PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE PER LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTES DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMIN, I EL NUS DE LA TRINITAT . 74.641,50 €28/04/2015 0:00
190.1215.003L05 OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5. 35.941,51 €24/04/2015 0:00
190.1215.003L04 OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5. 42.137,46 €24/04/2015 0:00
190.1215.003L03 OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5. 39.087,00 €24/04/2015 0:00
190.1215.003L02 OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5. 48.365,91 €24/04/2015 0:00
190.1215.003L01 OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5. 46.582,42 €24/04/2015 0:00
070.1215.204 OBRES RELATIVES AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SOTERRAMENT DE SERVEIS PÚBLICS AERIS AL CARRER MARESME ENTRE ELS CARRERS CRISTOBAL DE MOURA I PALLARS, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA 188.015,37 €24/04/2015 0:00
088.1215.098 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DELS ESPAIS EDIFICATS DEL PRIMER RECINTE AL CASTELL DE MONTJUÏC DE BARCELONA (ACTUACIÓ B).63.452,50 €22/04/2015 0:00
088.1215.099 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL NOU CENTRE D'INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES (NCIT) I LES NOVES XARXES GENERALS DEL CASTELL DE MONTJUÏC DE BARCELONA (ACTUACIÓ A).99.750,00 €21/04/2015 0:00
106.1215.044 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DE LA RONDA DEL MIG, TRAM: LESSEPS-ESCORIAL (TRAVESSERA DE DALT), AL DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA.7.279.011,44 €16/04/2015 17:39
010.1215.167 SERVEIS DE REDACCIÓ DEL P.ESTRUCTURES, DEL P.INSTAL•LACIONS I SERVEIS DE SEGUIMENT I SUPORT PER A LA REDACCIÓ DEL P.EXECUCIÓ DE L’ESCOLA DE MITJANS AUDIOVISUALS (EMAV) AL BLOC 7 DEL RECINTE DE CAN BATLLÓ AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA, AIXÍ COM LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRES D’ESTRUCTURES, D’INSTAL•LACIONS I ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D’OBRES I LIQUIDACIÓ D’OBRA319.095,61 €16/04/2015 17:18
060.1215.249 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LE SOBRES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BERENGUER DE PALOU 52-62 PER A CONVERTIR-LO EN CASAL DE BARRI "LA TORRE SAGRERA" AIXÍ COM LA URBANITZACIÓ DEL SEU ENTRON, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.91.100,00 €15/04/2015 0:00
204.1215.078 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE L'ESPAI EN L'AVDA. FRANCESC FERRER I GUÀRDIA, 4-2, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC A BARCELONA.259.081,56 €13/04/2015 0:00