Enllestida la urbanització provisional de l’espai Germanetes

23 maig, 2016

L’Ajuntament de Barcelona ja ha finalitzat les actuacions per a la urbanització provisional de l’àmbit de Germanetes i el veïnat de l’entorn ja pot gaudir d’aquest nou espai lliure del districte de l’Eixample. Aquest espai, de 4.930 metres quadrats, està ubicat al barri de l’Esquerra de l’Eixample, a l’illa delimitada pels carrers del Consell de Cent, del Comte Borrell, de la Diputació i de Viladomat.
Actualment, des del Districte de l’Eixample s’està treballant amb els veïns i les entitats de l’entorn en la redacció d’un conveni, amb una clara voluntat pública, que ha de permetre que siguin els mateixos veïns els que gestionin els usos que es desenvolupin en aquest àmbit.
El nou espai ha estat dissenyat amb la participació de veïns i entitats de l’entorn i tindrà el mateix funcionament que els interiors d’illa, tancarà a les nits. El disseny es basa en tres grans eixos: la biodiversitat, la connectivitat i l’adaptabilitat.
· Biodiversitat: s’ha donat molta importància a la vegetació en aquest espai i, per aquest motiu, s’ha creat l’anomenat Bosquet de l’Eixample”. La vegetació s’ha ubicat, sobretot, a les zones verdes que en un futur romandran un cop es construeixin els equipaments que s’hi han d’instal·lar. Aquest bosquet és fruit d’una demanda veïnal. Les plantacions de vegetació creen un gran espai d’ombra pensat per al seu aprofitament posterior quan ja hi hagi la urbanització definitiva de l’entorn. A més, té una doble escala d’arbres i ritmes de creixement per crear una gran varietat de colors i d’ombres.
· Connectivitat: s’aconsegueix mitjançant l’obertura de nous accessos a l’espai a través del mur perimetral per tal de generar porositat i que hi hagi visibilitat de la vegetació des del carrer. A més, s’ha obert un eix de pas per a vianants entre els carrers de Viladomat i del Comte Borrell, que ordena l’espai i les zones verdes adjacents.
· Adaptabilitat: permet que la urbanització provisional doni resposta a la situació actual de l’espai Germanetes però també a la de futur, ja que s’ha prioritzat la inversió en els espais que romandran lliures, un cop els equipaments estiguin construïts.
L’espai inclou pistes esportives, espai d’hort, espai infantil, rocòdrom infantil, mur amb element mirall, taules de ping-pong, taules de pícnic, tatami polivalent i disposa de molts espais verds. La nova urbanització compta amb un equilibri entre la zona pavimentada i les àrees filtrants i treballa els límits de cada zona alhora que trenca la monumentalitat d’espais durs tradicionals.
S’han creat diversos murs verds en diferents mitgeres que conformen l’espai amb enfiladisses de diferents colors i olors creant un sòcol. En el cas del mur amb miralls es juga amb uns panells d’alumini per fer un joc de reflexos que busca una nova percepció del lloc o, fins i tot, un possible futur aprofitament per a activitats dirigides a l’aire lliure. A més, s’hi han col·locat topografies de fusta que faran de bancs flexibles per a l’ús de les persones.
Dins dels 4.930 metres quadrats que abasta l’actuació, a més de l’espai Germanetes, està inclòs l’espai de l’interior d’illa dels jardins d’Emma de Barcelona, que també s’ha reformat dins d’aquest projecte. De fet, una de les principals actuacions, ha estat l’enderroc del mur que permet unir els dos espais sense cap mena d’obstacle entre ells.