Finalitzada la reurbanització del c. Balmes, tram plaça Molina i la travessera

25 agost, 2014

Es dóna per finalitzada la reurbanització del tram del carrer Balmes entre la plaça Molina i la Travessera de Gràcia, en uns treballs que han modificat la secció del carrer per tal d’ampliar les voreres, adaptant-les a la secció típica de l’Eixample barceloní. En aquest tram s’han implantat quatre carrils (dos de circulació, un reservat al transport públic i un carril multiús), tot guanyant espai per als vianants i prioritzant el seu pas també en les interseccions de Balmes amb altres carrers, on la vorera manté l’alçada i elsvehicles troben el pas de vianant a més altura.
L’actuació també ha comprès la renovació dels embornals connectats a col·lectors existents o projectats, el clavegueram, el paviment, els serveis i la senyalització, i s’està acabant d’implantar l’arbrat i el nou mobiliari urbà com papereres, bancs i cadires. En aquesta actuació també s’ha instal·lat nou enllumenat urbà amb criteris del nou Pla Director d’Il·luminació de la ciutat, amb més llum a les voreres i lluminàries de tecnologia LED, instal·lant el fanal de doble braç que incorpora una lluminària específica per als vianants.
Les obres continuen en el tram de Balmes entre Travessera de Gràcia i l’avinguda Diagonal, i compten en total amb un pressupost de 4.685.000 euros. També segueix en obres el tram entre Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer Aragó, previstes dins el Pla de Manteniment Integral, en una actuació de millora d’uns 10.000 metres quadrats, amb l’ampliació de voreres i xamfrans, nou enllumenat de leds, nou arbrat amb rec automàtic i la renovació de senyalització vertical i horitzontal.